Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.CPS.OP.130 Μαθήματα για διαχειριστές ενέργειας στον τομέα της άμυνας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
16.CPS.OP.130.
16.CPS.OP.130 Μαθήματα για διαχειριστές ενέργειας στον τομέα της άμυνας.
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή μιας προσαρμοστικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας, από επαγγελματία πάροχο υπηρεσιών κατάρτισης σχετικά με συστήματα διαχείρισης ενέργειας εξειδικευμένα στον τομέα της άμυνας, και η παράδοσή της σε μέλη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας ως πιλοτικό πρόγραμμα 1 έτους (φάση 1) πριν από την ανάληψη δέσμευσης για ένα συνεχές πρόγραμμα μαθημάτων για διαχειριστές ενέργειας στον τομέα της άμυνας (φάση 2).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού, που διατίθενται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών που αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/10/2016 00:00
07/11/2016 17:00
08/11/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 192-344787
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/10/2016 00:00