Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντήρηση με πλήρη εγγύηση, αποκατάσταση βλαβών και επισκευές στις εγκαταστάσεις...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 028/16
Συντήρηση με πλήρη εγγύηση, αποκατάσταση βλαβών και επισκευές στις εγκαταστάσεις καθαρισμού των προσόψεων των κτιρίων JL...
Σύναψη μίας ή περισσοτέρων συμβάσεων-πλαίσιο για 4 έτη + 1 φορά για ένα έτος σχετικά με την προληπτική, διορθωτική και πλήρη εγγύηση καθώς και με τις εργασίες βάσει αμοιβής-ελεγχόμενων δαπανών στα συστήματα καθαρισμού των προσόψεων των δύο κτιρίων Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η ΓΓΣ) και των κτιρίων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες (εφεξής οι επιτροπές): — παρτίδα 1: κτίριο Justus Lipsius της ΓΓΣ — στη διεύθυνση rue de la Loi 175, 1040 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ, — παρτίδα 2: κτίριο Lex της ΓΓΣ — στη διεύθυνση rue de la Loi 145, 1040 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ, — παρτίδα 3: κτίρια των επιτροπών (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και Επιτροπή των Περιφερειών) — Βρυξέλλες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
07/09/2016 00:00
10/10/2016 23:59
14/10/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Κτίριο Justus Lipsius της ΓΓΣ
Σύναψη μίας ή περισσοτέρων συμβάσεων-πλαίσιο για 4 έτη + 1 φορά για ένα έτος σχετικά με την προληπτική, διορθωτική και πλήρη εγγύηση καθώς και με τις εργασίες βάσει αμοιβής-ελεγχόμενων δαπανών στα συστήματα καθαρισμού των προσόψεων του κτιρίου Justus Lipsius — στη διεύθυνση rue de la Loi 175, 1040 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ.
Παρτίδα 2
Κτίριο LEX
Σύναψη μίας ή περισσοτέρων συμβάσεων-πλαίσιο για 4 έτη + 1 φορά για ένα έτος σχετικά με την προληπτική, διορθωτική και πλήρη εγγύηση καθώς και με τις εργασίες βάσει αμοιβής-ελεγχόμενων δαπανών στα συστήματα καθαρισμού των προσόψεων του κτιρίου Lex — στη διεύθυνση rue de la Loi 145, 1040 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ.
Παρτίδα 3
Κτίρια των επιτροπών (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και Επιτροπή των Περιφερειών)
Σύναψη μίας ή περισσοτέρων συμβάσεων-πλαίσιο για 4 έτη + 1 φορά για ένα έτος σχετικά με την προληπτική, διορθωτική και πλήρη εγγύηση καθώς και με τις εργασίες βάσει αμοιβής-ελεγχόμενων δαπανών στα συστήματα καθαρισμού των προσόψεων των κτιρίων των επιτροπών (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και Επιτροπή των Περιφερειών) — Βρυξέλλες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 172-308664
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/09/2016 00:00