Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πληροφοριακό σύστημα σχετικά με εμπορικές ονομασίες προϊόντων αλιείας και υδατοκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MARE/2016/16.
Πληροφοριακό σύστημα σχετικά με εμπορικές ονομασίες προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση της βάσης δεδομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με εμπορικές ονομασίες προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του σχετικού πληροφοριακού συστήματος για τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών επιγραμμικά σε ειδικό δικτυακό τόπο. H υπηρεσία στηρίζεται στη βάση δεδομένων και το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ενός πιλοτικού σχεδίου. Το πιλοτικό σύστημα πρέπει τώρα να λειτουργεί σε μόνιμη βάση. Το πληροφοριακό σύστημα θα φιλοξενηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συντήρηση καλύπτει διαχείριση περιεχομένου και ορισμένες βελτιώσεις που στόχο έχουν την αναβάθμιση του συστήματος ώστε να λάβει υπόψη τις ανάγκες για νέες ή διαφορετικές λειτουργίες καθώς και τεχνολογικές αλλαγές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
03/09/2016 00:00
14/10/2016 23:59
21/10/2016 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 170-305436
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/09/2016 00:00