Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.CPS.OP.180 Σύστημα επίδειξης τεχνολογίας κατάρτισης σχετικά με ευρωπαϊκά τηλε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
16.CPS.OP.180.
16.CPS.OP.180 Σύστημα επίδειξης τεχνολογίας κατάρτισης σχετικά με ευρωπαϊκά τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα μεσαίου ύψους...
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η ανάπτυξη και εξάπλωση της παροχής συστήματος επίδειξης της τεχνολογίας κατάρτισης (TTD) για ευρωπαϊκά τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα μεσαίου ύψους μεγάλης εμβέλειας (EMALE RPAS) σε επιλεγμένες σχολές αεροπορίας σε 9 συμμετέχοντα κράτη μέλη (pMS).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/10/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
30/11/2016 17:00
01/12/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 206-372438 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/10/2016 00:00