Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξωτερική ποιοτική αξιολόγηση της μοριακής τυποποίησης της σαλμονέλας, της εντερ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2016/OCS/7908/01.
Εξωτερική ποιοτική αξιολόγηση της μοριακής τυποποίησης της σαλμονέλας, της εντεροαιμορραγικής Escherichia coli/βεροτοξινογόνου Escherichia...
Το αντικείμενο της σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή συστημάτων εξωτερικών ποιοτικών αξιολογήσεων για την υποστήριξη της βελτιωμένης επιτήρησης μέσω της μοριακής τυποποίησης της σαλμονέλας, της εντεροαιμορραγικής Escherichia coli/βεροτοξινογόνου Escherichia coli και της λιστερίωσης για την εκτέλεση ηλεκτροφόρησης πήγματος παλλόμενου πεδίου (PFGE), ανάλυσης MLVA, ανάλυσης συστάδων, καθώς και για τον προσδιορισμό του οροτύπου και τον καθορισμό της λοιμοτοξικότητας επιλεγμένων παθογόνων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
09/09/2016 00:00
14/10/2016 16:30
21/10/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εξωτερική ποιοτική αξιολόγηση για σαλμονέλα
Το τμήμα 1 καλύπτει την οργάνωση μιας άσκησης εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης για την εκτέλεση ηλεκτροφόρησης πήγματος παλλόμενου πεδίου (PFGE), αναλύσεων MLVA και αναλύσεων συστάδων σαλμονέλας βάσει μοριακής τυποποίησης.
Παρτίδα 2
Εξωτερική ποιοτική αξιολόγηση για εντεροαιμορραγική Escherichia coli/βεροτοξινογόνο Escherichia coli
Το τμήμα 2 καλύπτει την οργάνωση μιας άσκησης εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης για την ηλεκτροφόρηση πήγματος παλλόμενου πεδίου (PFGE), τον προσδιορισμό του οροτύπου, τον εντοπισμό των λοιμογόνων γονιδίων και την εκτέλεση αναλύσεων συστάδων εντεροαιμορραγικής Escherichia coli/βεροτοξινογόνου Escherichia coli βάσει μοριακής τυποποίησης.
Παρτίδα 3
Εξωτερική ποιοτική αξιολόγηση για λιστερίωση
Το τμήμα 3 καλύπτει την οργάνωση μιας άσκησης εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης για την ηλεκτροφόρηση πήγματος παλλόμενου πεδίου (PFGE), για τον προσδιορισμό του οροτύπου και την εκτέλεση αναλύσεων συστάδων λιστερίωσης βάσει μοριακής τυποποίησης.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 174-312019
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/09/2016 00:00