Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Καθεστώτα κρατικής στήριξης για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (RDI) στους ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/03/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/05/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
RTD/C3/2013/1 - State support schemes for RDI
Καθεστώτα κρατικής στήριξης για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (RDI) στους διεθνείς ανταγωνιστές της ΕΕ στους τομείς της...
Η μελέτη θα περιγράφει και θα αναλύει τα καθεστώτα κρατικής στήριξης και τη σχετική νομοθεσία της Αυστραλίας, Βραζιλίας, Καναδά, Κίνας, Ινδίας, Ρωσίας, Νοτίου Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών, που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (RDI) καθώς και την εφαρμογή ή τον έλεγχό τους. Θα αξιολογήσει την καταλληλότητα του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με την κρατική βοήθεια RDI για την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων RDI και την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης σε σύγκριση με τα καθεστώτα κρατικής στήριξης RDI εντός των ανωτέρω 9 χωρών και με την αποτελεσματικότητά τους. Η μελέτη στη συνέχεια θα δρομολογήσει συστάσεις ούτως ώστε να βοηθήσει την Επιτροπή α) στην αναμενόμενη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με την κρατική βοήθεια στον τομέα RDI (έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία) για την περίοδο μετά το 2016 και β) στην περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας στην παρόδοση του Europe 2020.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
23/03/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/05/2013 17:00
17/05/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 059-096664
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/03/2013 00:00