Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συνδρομή σε περιοδικά και περιοδικές εκδόσεις και προμήθεια έντυπων και ψηφιακών...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/012/16.
Συνδρομή σε περιοδικά και περιοδικές εκδόσεις και προμήθεια έντυπων και ψηφιακών βιβλίων σε 2 παρτίδες.
Το αντικείμενο της παρούσας δημόσιας σύμβασης που διαιρείται σε 2 παρτίδες συνιστά την επιλογή και ανάθεση 2 συμβάσεων-πλαισίων προμηθειών με διαδοχική σειρά ανά παρτίδα για τη ρύθμιση των διαδικασιών αγοράς της βιβλιοθήκης του EUIPO, ως εξής: παρτίδα 1: προμήθεια συνδρομής σε περιοδικά και περιοδικές εκδόσεις, παρτίδα 2: προμήθεια έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/09/2016 00:00
02/11/2016 13:00
03/11/2016 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Προμήθεια συνδρομής σε περιοδικά και περιοδικές εκδόσεις
Το EUIPO αναζητά 2 αναδόχους με διαδοχική σειρά, που είναι σε θέση να παράσχουν και να συντονίσουν την αγορά διάφορων περιοδικών και περιοδικών εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από διάφορους εκδότες και χώρες για να διασφαλίσουν τη διαχείριση και την παράδοσή τους στο EUIPO.
Παρτίδα 2
Προμήθεια έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Το EUIPO αναζητά 2 αναδόχους με διαδοχική σειρά που είναι σε θέση να συντονίσουν την αγορά, τη διαχείριση και την παράδοση έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων στις 5 γλώσσες εργασίας του Γραφείου (γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά) από διάφορους εκδότες και χώρες με τη χρήση πλατφόρμας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 189-337989
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/09/2016 00:00