Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιλογή τράπεζας για τη δημιουργία λογαριασμού σε ευρώ και σε άλλα νομίσματα για...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/11/2011
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/01/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
Comptes recettes
Επιλογή τράπεζας για τη δημιουργία λογαριασμού σε ευρώ και σε άλλα νομίσματα για την κατάθεση διαφόρων εισπράξεων της...
— Είσπραξη πληρωμών σε ευρώ και σε λοιπές νομισματικές μονάδες προς όφελος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την εξωτερική βοήθεια,— λοιπές τραπεζικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
18/11/2011 00:00
09/01/2012 16:00
09/01/2012 16:00
16/01/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2011/S 222-360064
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/11/2011 00:00