Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια οργάνων/συστημάτων παρακολούθησης για την απόδ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
JRC/IPR/2016/C.4/5021/OC.
Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια οργάνων/συστημάτων παρακολούθησης για την απόδοση των μηχανημάτων, κινητήρων και συσσωρευτών...
Στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η θέσπιση πλαισίου για την προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική βοήθεια, δοκιμή επαλήθευσης, εγγύηση και συναφείς υπηρεσίες ειδικών αισθητήρων, οργάνων και λογισμικού, για την ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση των παραμέτρων απόδοσης κατά τη διάρκεια δοκιμής είτε στο εργαστήριο ή επί της οδού.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
29/09/2016 00:00
03/11/2016 23:59
07/11/2016 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 188-337011
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/09/2016 00:00