Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαγωνισμοί Solar Decathlon Europe - ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C2/2016-502.
Διαγωνισμοί Solar Decathlon Europe - ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Ο σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η απόκτηση γνώσεων και τεκμηρίωσης βάσει των αποτελεσμάτων όλων των διαγωνισμών Solar Decathlon Europe που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού, για την αξιοποίηση και προώθηση των διαγωνισμών Solar Decathlon Europe. Στην πιθανή περίπτωση περαιτέρω διαγωνισμών Solar Decathlon Europe οι οποίοι θα διοργανωθούν κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης σύμβασης υπηρεσιών, ο υποψήφιος θα παράσχει επίσης τεκμηρίωση και αναλύσεις σχετικά με τους εν λόγω διαγωνισμούς — εάν ο τελευταίος διαγωνισμός ξεκινήσει τουλάχιστον 18 μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα του παρόντος διαγωνισμού θα τροφοδοτήσουν το σύστημα πληροφοριών για τις έξυπνες πόλεις, το οποίο εγκαινιάστηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη συλλογή δεδομένων σχετικά με σχέδια που αφορούν τις έξυπνες πόλεις και τα έξυπνα κτίρια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
11/10/2016 00:00
29/11/2016 17:00
07/12/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 196-353079
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/10/2016 00:00