Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please notice that a corrigendum has been brought to the tender specifications. For an overview regarding the update potential tenderers are invited to see the document "corrigendum to the ITT". Deadline for submission of tenders was extended by 19 of August 2013.
Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες φιλοξενίας του Κέντρου Υπη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/08/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENTR/278/PP/2013/FC.
Σύμβαση-πλαίσιο για τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες φιλοξενίας του Κέντρου Υπηρεσιών GNSS.
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης-πλαισίου είναι η λειτουργία και οι σχετικές υπηρεσίες φιλοξενίας του Κέντρου Υπηρεσιών GNSS. Το εν λόγω κέντρο θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει στη Μαδρίτη, Ισπανία. Οι εγκαταστάσεις, οι οποίες θα παραχωρηθούν από την Ισπανία, διέπονται από μια σύμβαση υποδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ισπανίας. Η επιχειρησιακή υποδομή θα παρασχεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαφορετικής σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/06/2013 00:00
13/08/2013 23:59
19/08/2013 23:59
29/08/2013 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 213-368683 Διορθωτικό 02/11/2013 00:00
2013/S 117-198942 Διορθωτικό 19/06/2013 00:00
2013/S 111-188949 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/06/2013 00:00