Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο επέκτασης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/01/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
INLO – D – UPIL – T – 16 – AO8
Σχέδιο επέκτασης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο - Παρτίδα 55 (παρτίδα τελικής επεξεργασίας).
Το σχέδιο επέκτασης και αναβάθμισης του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο συνίσταται στην κατασκευή μιας επέκτασης ενός διοικητικού κτιρίου επιφάνειας σε 190 000 m2 περίπου και, με την επιφύλαξη απόφασης η οποία θα παρθεί μεταγενέστερα, στην ανακαίνιση ενός υπάρχοντος διοικητικού κτιρίου επιφάνειας 65 000 m2. Το διοικητικό συγκρότημα που θα δημιουργηθεί με αυτό τον τρόπο, προορίζεται να στεγάσει το σύνολο των υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο. Η παρούσα σύμβαση αφορά το ακόλουθο τμήμα: — Παρτίδα 55 «Μετακινούμενα τοιχώματα — πόρτες». Η παρτίδα είναι αδιαίρετη.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
08/11/2016 00:00
25/01/2017 23:59
01/02/2017 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 215-391081 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/11/2016 00:00