Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών - Επιστημονική υποστήριξη.
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/EMFF/2016/031
Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών - Επιστημονική υποστήριξη.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδραματίσει ρόλο στη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών προς στήριξη αναπτυξιακής πολιτικής. Η μελέτη θα καθορίσει τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων που δύναται να εφαρμόσει η ΕΕ σε επιλεγμένες χώρες εταίρους στο πλαίσιο των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) στον Κεντροανατολικό Ατλαντικό ωκεανό και στον Ινδικό ωκεανό. Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων έχουν σκοπό να βοηθήσουν τις εν λόγω χώρες στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και ειδικότερα στο πλαίσιο των ΣΒΑ για το 2014: Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, θαλασσών και θαλάσσιων πόρων για αειφόρο ανάπτυξη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
07/10/2016 00:00
17/11/2016 23:59
24/11/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 216-392763
Διορθωτικό
09/11/2016 00:00
2016/S 194-348477
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/10/2016 00:00