Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δοκιμαστικό σχέδιο σχετικά με τη διαθεσιμότητα, χρήση και βιωσιμότητα του ύδατος...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/03/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/05/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.D.1/SER/2013/0004.
Δοκιμαστικό σχέδιο σχετικά με τη διαθεσιμότητα, χρήση και βιωσιμότητα του ύδατος για την παραγωγή πυρηνικής και εξ ορυκτών...
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω αξιολόγηση του αντίκτυπου της ενεργειακής και βιομηχανικής χρήσης του ύδατος στους υδάτινους πόρους και της τρωτότητας τους απέναντι σε μεταβολές της διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων, στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας λεπτομερούς εικόνας της εν λόγω τρωτότητας μέσω της συστηματικής διερεύνησης της χρήσης της ψύξης ύδατος για ηλεκτρισμό και βιομηχανική παραγωγή στην ΕΕ μέσω της κατάρτισης μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης απογραφής των κύριων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Δευτερευόντως θα διερευνηθούν οι μαζικές μεταφορές ύδατος για σκοπούς βιομηχανικής ή ενεργειακής χρήσης.Για λοιπές επιλογές βλέπε: http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_en.htm
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
29/03/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
17/05/2013 16:00
28/05/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 063-104531 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/03/2013 00:00