Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τη χαρτογράφηση της ανάπτυξης της διεθνούς αγοράς άνθρακα.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.B.3/ETU/2016/0009.
Μελέτη σχετικά με τη χαρτογράφηση της ανάπτυξης της διεθνούς αγοράς άνθρακα.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση πιθανού(ών) σεναρίου(ων) για την ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς άνθρακα κατά την περίοδο 2020–2030 με γνώμονα τη Συμφωνία των Παρισίων και ειδικότερα το άρθρου 6 αυτής. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη συνίσταται στα εξής: 1. προσδιορισμός υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων μονάδων άνθρακα/πιστωτικών μορίων αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων (εκούσιας) αντιστάθμισης ανά την υφήλιο. 2. αξιολόγηση των μονάδων άνθρακα/πιστωτικών μορίων αντιστάθμισης που προσδιορίζονται στο καθήκον 1 όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, και 3. επεξεργασία και αξιολόγηση των διάφορων επιλογών για τη μεταβίβαση, τη λογιστική και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων μετριασμού που αποτελούν αντικείμενο μεταβιβάσεων σε διεθνές επίπεδο βάσει του άρθρου 6 της Συμφωνίας των Παρισίων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
06/10/2016 00:00
16/11/2016 16:00
24/11/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 193-346978
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/10/2016 00:00