Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή κατάρτισης στο δίκτυο EURES.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2016/047.
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή κατάρτισης στο δίκτυο EURES.
Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου θα καλύψουν την παροχή σεμιναρίων κατάρτισης προς τα μέλη και τους εταίρους του δικτύου EURES με τη μορφή παραδοσιακών μαθημάτων κατάρτισης σε αίθουσα διδασκαλίας και την ανάπτυξη ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης και εργαλείων αυτοαξιολόγησης. Το περιεχόμενο των σεμιναρίων κατάρτισης και των ενοτήτων καλύπτει όλες τις βασικές δεξιότητες των συμβούλων απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιστοίχιση (κενές θέσεις εργασίας και άτομα που αναζητούν εργασία) και τοποθέτηση σε ένα διεθνές περιβάλλον, καθώς και στη χρήση εργαλείων ΤΠ που χρησιμοποιούνται εντός του δικτύου EURES. Τα καθήκοντα καλύπτουν ιδίως την προετοιμασία περιεχομένου για τα σεμινάρια κατάρτισης, την οργάνωση της σχετικής υλικοτεχνικής υποστήριξης (χώρος, διαμονή, γεύματα κ.λπ. κατά περίπτωση), την παροχή κατάρτισης τόσο μέσω εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης όσο και παραδοσιακών μαθημάτων σε αίθουσα διδασκαλίας και τη συνολική διαχείριση και τον συντονισμό του προγράμματος κατάρτισης του EURES.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
09/11/2016 00:00
28/02/2017 17:00
10/03/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 012-017127
Διορθωτικό
18/01/2017 00:00
2017/S 006-008014
Διορθωτικό
10/01/2017 00:00
2016/S 216-392776
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/11/2016 00:00