Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.ESI.OP.227: Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την παροχή μελέτης σχετικά με βασι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
16.ESI.OP.227.
16.ESI.OP.227: Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την παροχή μελέτης σχετικά με βασικές συνιστώσες και δομικά στοιχεία επόμενης γενιάς...
Πρόκειται να παρασχεθούν οι εξής υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης: παροχή μελέτης σχετικά με βασικές συνιστώσες και δομικά στοιχεία επόμενης γενιάς που επιτρέπουν την επεξεργασία σήματος και την ψηφιακή επεξεργασία για αμυντικά συστήματα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού, που διατίθενται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών που αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/10/2016 00:00
14/11/2016 17:00
16/11/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 197-354642 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/10/2016 00:00