Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

A Corrigendum has been sent for publication on 16/11/2016. The deadline for submission of tenders is extended to 9/12/2016. The date for the opening session will be 19/12/2016. Revised versions of the tenders specifications and Annex 8 'Price Schedule' have been uploaded.
Τίτλος:
Κοινές υπηρεσίες υποστήριξης για τη διάδοση χαρτοφυλακίων με αποτελέσματα έρευνα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/12/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2016/RTD/J5/OP/PP-04741-2016
Κοινές υπηρεσίες υποστήριξης για τη διάδοση χαρτοφυλακίων με αποτελέσματα έρευνας.
Οι στόχοι της παρούσας σύμβασης-πλαισίου υπηρεσιών είναι η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων σε κοινοπραξίες για σχέδια των προγραμμάτων-πλαισίων, για μια καλύτερη αναγνώριση και εστίαση των ενδιαφερόμενων φορέων τους, η συγκέντρωση αποτελεσμάτων από περισσότερα σχέδια που είναι αρμοστά ως προς την από κοινού διαδοσή τους, η κατάρτιση χαρτοφυλακίου με θεματικά σχέδια και η ευρεία διάδοσή τους σε στοχευμένους δυνητικούς χρήστες σε ευρωπαϊκό, και όχι μόνο, επίπεδο. Μια τέτοια διάδοση θεματικών χαρτοφυλακίων με αποτελέσματα από έναν όμιλο κοινοπραξιών για σχέδια (όμιλος σχεδίων) θα δώσει μια ευρύτερη άποψη στους δυνητικούς χρήστες, παρουσιάζοντας τόσο τα εναλλακτικά όσο και τα συμπληρωματικά αποτελέσματα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
19/10/2016 00:00
09/12/2016 23:59
19/12/2016 09:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 224-407849 Διορθωτικό 19/11/2016 00:00
2016/S 202-364577 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/10/2016 00:00