Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση υπηρεσιών για την περαιτέρω ανάπτυξη των υδρολογικών ισοζυγίων της ΕΕ σε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/03/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/05/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.D.1/SER/2013/0007.
Σύμβαση υπηρεσιών για την περαιτέρω ανάπτυξη των υδρολογικών ισοζυγίων της ΕΕ σε επίπεδο υπολεκανών απορροής -...
Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παραγωγή αναθεωρημένων και ολοκληρωμένων ισοζυγίων των υδάτινων πόρων στην Ευρώπη (ποσότητα, ποιότητα) με μηνιαία ανάλυση σε επίπεδο υπολεκανών απορροής. Το σχέδιο θα προσδιορίσει και θα περιορίσει τα πιο σχετικά κενά δεδομένων (καθώς και τα μεθοδολογικά κενά που οφείλονται στην απουσία δεδομένων) προκειμένου να αναπτυχθούν υδρολογικά ισοζύγια σε επίπεδο υπολεκανών απορροής για το σύνολο της ΕΕ, με ελάχιστο επίπεδο αξιοπιστίας αντίστοιχο με αυτό της ομάδας των πλέον τεκμηριωμένων λεκανών απορροής, για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των δεδομένων στην Ευρώπη, κατά την ολοκλήρωση της σύμβασης. Θα επικυρώσει επίσης τα στοιχεία του υδρολογικού ισοζυγίου που δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν λόγω των κενών δεδομένων. Το παρόν σχέδιο θα συμβάλει επίσης στον σχεδιασμό και την προτυποποίηση μιας διαρκούς και οικονομικά αποδοτικής διαδικασίας για την παραγωγή υδρολογικών ισοζυγίων, η οποία βελτιώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ ανακατασκευασμένων και αναφερόμενων δεδομένων.http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
30/03/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
21/05/2013 16:00
04/06/2013 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 064-106416 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/03/2013 00:00