Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή «Μελετών για την καινοτομία στον τομέα ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
16.ESI.OP.221.
Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή «Μελετών για την καινοτομία στον τομέα της άμυνας - Συνιστώσα Α».
Οι υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης-πλαισίου υπηρεσιών είναι οι εξής: μελέτες για την καινοτομία στον τομέα της άμυνας — Συνιστώσα A.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού, που διατίθενται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών που αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/10/2016 00:00
14/11/2016 15:00
14/11/2016 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 201-362353
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/10/2016 00:00