Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών στον ιατρικό και παραϊατρικό τομέα για την ιατρική υπηρεσία στη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R3/PO/2016/065.
Παροχή υπηρεσιών στον ιατρικό και παραϊατρικό τομέα για την ιατρική υπηρεσία στην Ίσπρα (Ιταλία).
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η διάθεση στην ιατρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ίσπρα μεμονωμένων παρόχων υπηρεσιών ή ομίλων μεμονωμένων τέτοιων παρόχων, κλινικών, ιατρείων ή προσωρινών συνεταιρισμών από εξειδικευμένους ιατρούς στους τομείς που ορίζονται στις 7 παρτίδες κατωτέρω: — παρτίδα 1: παροχή υπηρεσιών ιατρικής επειγόντων περιστατικών, — παρτίδα 2: παροχή υπηρεσιών οφθαλμολογίας, — παρτίδα 3: παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής, — παρτίδα 4: παροχή υπηρεσιών καρδιολογίας, — παρτίδα 5: παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού, — παρτίδα 6: παροχή υπηρεσιών νοσοκόμων, — παρτίδα 7: παροχή υπηρεσιών τεχνικού ακτινοτοξικολογικού εργαστηρίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
08/07/2017 00:00
07/08/2017 23:59
17/08/2017 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή υπηρεσιών ιατρικής επειγόντων περιστατικών
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 2
Παροχή υπηρεσιών οφθαλμολογίας
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 3
Παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 4
Παροχή υπηρεσιών καρδιολογίας
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 5
Παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 6
Παροχή υπηρεσιών νοσοκόμων
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 7
παροχή υπηρεσιών τεχνικού ακτινοτοξικολογικού εργαστηρίου.
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 129-262844
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/07/2017 00:00