Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρωτοβουλία στήριξης για την παροχή βοήθειας σε φορείς που ενεργούν για τη βιώσι...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/H2020/EE/2016/021.
Πρωτοβουλία στήριξης για την παροχή βοήθειας σε φορείς που ενεργούν για τη βιώσιμη ενέργεια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ο EASME προκηρύσσει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά μια πρωτοβουλία στήριξης για την παροχή βοήθειας σε φορείς που ενεργούν για τη βιώσιμη ενέργεια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο την τόνωση των επενδύσεων στον τομέα της «βιώσιμης ενέργειας» μέσω ενίσχυσης των δεξιοτήτων τοπικών και περιφερειακών κέντρων στον τομέα τηςενεργειακής απόδοσης, της χρηματοδότησης και ανάπτυξης σχεδίων. Η δράση θα διαρκέσει 36 μήνες και θα ανταποκριθεί στις ανάγκες βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας των ενεργειακών κέντρων, κατάρτισης του προσωπικού τους και προώθησης της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών δράσεων και σχεδίων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
23/11/2016 00:00
27/01/2017 23:59
Άνευ αντικειμένου
01/02/2017 23:59
08/02/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 226-411183 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/11/2016 00:00