Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Attention Modifications substantielles du cahier des charges et modification des dates de dépôt des offres et d'ouverture de celles-ci.
Τίτλος:
Προμήθεια χαρτιού φωτοαντιγραφικού και γραφής.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/01/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 581.
Προμήθεια χαρτιού φωτοαντιγραφικού και γραφής.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προτίθεται να αναθέσει πολυετή σύμβαση-πλαίσιο προμηθειών διάρκειας 4 ετών για την προμήθεια χαρτιού γραφής και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, σε διάφορα βάρη, μεγέθη και χρώματα, το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισμένα τεχνικά κριτήρια και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα οποία αναφέρονται στο τμήμα Β της συγγραφής υποχρεώσεων.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
04/11/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
09/01/2017 23:59
12/01/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 224-407845 Διορθωτικό 19/11/2016 00:00
2016/S 213-387420 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/11/2016 00:00