Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Απόκτηση δεδομένων σχετικά με εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/01/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OLAF/C3/76/2016.
Απόκτηση δεδομένων σχετικά με εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες.
Στόχος είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών που θα χρησιμοποιήσει η OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης), προκειμένου να αποκτήσει δεδομένα σχετικά με εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες που θα αποτελέσουν πηγή πληροφοριών, όπως επίσης και εισαγωγή δεδομένων για ανάλυση. Η OLAF αναζητεί ανάδοχο που θα μπορεί να παρέχει εμπορική βάση δεδομένων με περιεκτική και σφαιρική κάλυψη, η οποία θα περιέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες και οντότητες σε παγκόσμιο επίπεδο και σε όλους τους οικονομικούς τομείς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
10/11/2016 00:00
03/01/2017 16:00
12/01/2017 13:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 217-394662
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/11/2016 00:00