Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με διαγωνισμούς, διαδικασίες χορήγησης επιδοτήσεων ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OLAF/C3/80/2016.
Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με διαγωνισμούς, διαδικασίες χορήγησης επιδοτήσεων και εμπειρογνώμονες.
Η βάση δεδομένων πρέπει να παράσχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με διαγωνισμούς προμηθειών, επιδοτήσεις και εμπειρογνώμονες. Η βάση δεδομένων θα καλύπτει διαγωνισμούς, επιδοτήσεις και εμπειρογνώμονες που οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από λοιπά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.λπ.), από όσο το δυνατόν περισσότερους λοιπούς διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς/δωρητές (π.χ. Παγκόσμια Τράπεζα, Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης κ.λπ.) και υπουργεία/οργανισμούς της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
10/11/2016 00:00
27/08/2021 04:10
12/01/2017 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με διαγωνισμούς
Η βάση δεδομένων πρέπει να παράσχει ολοκληρωμένο σύνολο επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τους διαγωνισμούς προμηθειών.
Παρτίδα 2
Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις επιδοτήσεις
Η βάση δεδομένων θα πρέπει να παράσχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις επιδοτήσεις.
Παρτίδα 3
Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τους εμπειρογνώμονες
Η βάση δεδομένων πρέπει να παράσχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τους εμπειρογνώμονες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 217-394663
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/11/2016 00:00