Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια μη σιδηρούχων πρώτων υλών για τις εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/12/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2016/R.I.3/5048/OC.
Προμήθεια μη σιδηρούχων πρώτων υλών για τις εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ίσπρα (VA).
Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια μη σιδηρούχων πρώτων υλών που είναι απαραίτητα για πληθώρα δραστηριοτήτων που διενεργούνται στο πλαίσιο διαφόρων ερευνητικών εργαστηρίων του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), εγκαταστάσεις της Ίσπρα. Η σύμβαση διαιρείται σε 2 παρτίδες: παρτίδα 1: μη σιδηρούχα μέταλλα σε διάφορα σχήματα και μεγέθη (αλουμίνιο AG3-M και ντουραλουμίνιο), παρτίδα 2: μη σιδηρούχα μέταλλα σε διάφορα σχήματα και μεγέθη (χαλκός, ορείχαλκος και μπρούντζος). Για λεπτομερή περιγραφή, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο έγγραφο διαγωνισμού που διατίθεται στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στο σημείο Ι.3.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
18/11/2016 00:00
20/12/2016 23:59
09/01/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Προμήθεια μη σιδηρούχων μετάλλων σε διάφορα σχήματα και μεγέθη (αλουμίνιο AG3-M και ντουραλουμίνιο) Προμήθεια μη σιδηρούχων μετάλλων σε διάφορα σχήματα και μεγέθη (αλουμίνιο AG3-M και ντουραλουμίνιο), όπως περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στα έγγραφα του διαγωνισμού που διατίθενται στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στο σημείο I.3.
Παρτίδα 2 Προμήθεια μη σιδηρούχων μετάλλων σε διάφορα σχήματα και μεγέθη (χαλκός, ορείχαλκος και μπρούντζος) Προμήθεια μη σιδηρούχων μετάλλων σε διάφορα σχήματα και μεγέθη (χαλκός, ορείχαλκος και μπρούντζος), όπως περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στα έγγραφα του διαγωνισμού που διατίθενται στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στο σημείο I.3.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 223-405808 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/11/2016 00:00