Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών γυμναστή (παρτίδα 1) και κινησιοθεραπευτή (παρτίδα 2) για την α...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/12/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA-PRQ 16/026.
Παροχή υπηρεσιών γυμναστή (παρτίδα 1) και κινησιοθεραπευτή (παρτίδα 2) για την αίθουσα γυμναστηρίου της Γενικής Γραμματείας του...
Παροχή υπηρεσιών για την αίθουσα γυμναστηρίου στα κτίρια της Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: παρτίδα 1: με συχνότητα 4 x 2 ώρες/εβδομάδα, ο γυμναστής θα διαπιστώνει τη φυσική κατάσταση των χρηστών της αίθουσας γυμναστηρίου, θα εισάγει και εκπαιδεύει τους ασκούμενους σχετικά με την ορθή χρήση των οργάνων, θα καταρτίζει προγράμματα προπόνησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των χρηστών, θα διασφαλίζει την ορθή χρήση της αίθουσας γυμναστηρίου από τους ασκούμενους προκειμένου να βεβαιώνεται ότι οι τελευταίοι τηρούν επιμελώς τις οδηγίες χρήσης της αίθουσας γυμναστηρίου που τους έχουν παρασχεθεί, παρτίδα 2: με συχνότητα 3 x 2 ώρες/εβδομάδα, ο κινησιοθεραπευτής θα καλύπτει τα ίδια καθήκοντα με εκείνα του γυμναστή και θα πλαισιώνει τους χρήστες που παρουσιάζουν προβλήματα υγείας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
05/11/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
09/12/2016 23:59
14/12/2016 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Παροχή υπηρεσιών γυμναστή Παρτίδα 1: με συχνότητα 4 x 2 ώρες/εβδομάδα, ο γυμναστής θα διαπιστώνει τη φυσική κατάσταση των χρηστών της αίθουσας γυμναστηρίου, θα εισάγει και εκπαιδεύει τους ασκούμενους σχετικά με την ορθή χρήση των οργάνων, θα καταρτίζει προγράμματα προπόνησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των χρηστών, θα διασφαλίζει την ορθή χρήση της αίθουσας γυμναστηρίου από τους ασκούμενους προκειμένου να βεβαιώνεται ότι οι τελευταίοι τηρούν επιμελώς τις οδηγίες χρήσης της αίθουσας γυμναστηρίου που τους έχουν παρασχεθεί. Οι υπηρεσίες θα εντάσσονται στις ακόλουθες περιόδους απασχόλησης: από τις 12:00 έως τις 14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 17:00 έως τις 19:00 από Δευτέρα έως Πέμπτη.
Παρτίδα 2 Παροχή υπηρεσιών κινησιοθεραπευτή Παρτίδα 2: με συχνότητα 3 x 2 ώρες/εβδομάδα, ο κινησιοθεραπευτής θα καλύπτει τα ίδια καθήκοντα με εκείνα του γυμναστή και θα πλαισιώνει τους χρήστες που παρουσιάζουν προβλήματα υγείας. Οι υπηρεσίες θα εντάσσονται στις ακόλουθες περιόδους απασχόλησης: από τις 12:00 έως τις 14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 17:00 έως τις 19:00 από Δευτέρα έως Πέμπτη.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 214-389315 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/11/2016 00:00