Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εφαρμογής, συντήρησης, λειτουργίας και συμβουλευτικώ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/12/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2016/432.
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εφαρμογής, συντήρησης, λειτουργίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με λογισμικό πληροφορικής...
Η κύρια ευθύνη του αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εφαρμογής, συντήρησης, λειτουργίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με λογισμικό πληροφορικής: τμήμα 1: ορισμός και ανάπτυξη λογισμικού, τμήμα 2: συντήρηση και λειτουργία λογισμικού, τμήμα 3: παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού, τμήμα 4: ορισμός και ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφορικής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
05/11/2016 00:00
15/12/2016 23:59
22/12/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Ορισμός και ανάπτυξη λογισμικού Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εφαρμογής, συντήρησης, λειτουργίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με λογισμικό πληροφορικής.
Παρτίδα 2 Συντήρηση και λειτουργία λογισμικού Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εφαρμογής, συντήρησης, λειτουργίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με λογισμικό πληροφορικής.
Παρτίδα 3 Παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εφαρμογής, συντήρησης, λειτουργίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με λογισμικό πληροφορικής.
Παρτίδα 4 Ορισμός και ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφορικής Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εφαρμογής, συντήρησης, λειτουργίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με λογισμικό πληροφορικής.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 214-389300 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/11/2016 00:00