Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. Chafea/2016/Health/18 σχετικά με την υποστήρι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/01/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Chafea/2016/Health/18.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. Chafea/2016/Health/18 σχετικά με την υποστήριξη του δικτύου εμπειρογνωμόνων για τον σχεδιασμό και την...
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η διατήρηση διακρατικής συνεργασίας και η παροχή υποστήριξης προς τα κράτη μέλη για την αύξηση των γνώσεών τους, τη βελτίωση των εργαλείων τους και την επιτυχή εκπλήρωση της επίτευξης υψηλότερης αποδοτικότητας όσον αφορά τις διαδικασίες και την πολιτική για τον σχεδιασμό εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας. Η σύμβαση θα χρησιμεύσει για τη συνέχιση των εργασιών που έχουν αναληφθεί από την κοινή δράση σχετικά με το εργατικό δυναμικό του τομέα υγείας και στοχεύει να διατηρήσει συνοχή ως προς τα επιτεύγματά της.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
29/11/2016 00:00
30/01/2017 16:00
08/02/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 230-418724
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/11/2016 00:00