Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολιτική χρέωσης για υποδομές βιώσιμων μεταφορών και εσωτερίκευση του εξωτερικού...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/01/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
№ 2016/S 204-367930
Πολιτική χρέωσης για υποδομές βιώσιμων μεταφορών και εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών.
Προετοιμασία μελέτης για την αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει» στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες. Αυτό θα αφορά επίσης την εκτίμηση της προόδου των κρατών μελών στην επίτευξη του στόχου της πλήρους εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους των μεταφορών. Η μελέτη θα υποστηρίξει τη συλλογή, τον υπολογισμό, την παρουσίαση και την ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις διάφορες πτυχές της επένδυσης υποδομών μεταφορών, της συντήρησης, της πολιτικής χρέωσης των υποδομών, του εξωτερικού κόστους των μεταφορών και των μέτρων εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους. Με βάση τα δεδομένα, η μελέτη θα παράσχει επισκόπηση και συγκριτική ανάλυση των σχετικών εσόδων και δαπανών με τις υποδομές μεταφορών, καθώς και της έκτασης και προοπτικής για περαιτέρω εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
09/11/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
06/01/2017 23:59
16/01/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 216-392775 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/11/2016 00:00