Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιρροή των δασών της ΕΕ στις μετεωρολογικές συνθήκες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/04/2011
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/05/2011
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.1/ETU/2011/0010
Επιρροή των δασών της ΕΕ στις μετεωρολογικές συνθήκες.
Γενικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παροχή αξιολόγησης σχετικά με τις επιπτώσεις των δασών της ΕΕ στις μετεωρολογικές συνθήκες και συγκεκριμένα, στο ατμοσφαιρικό νέφος στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με έμφαση στην περιοχή της ΕΕ, μέσω της σύνθεσης σχετικών εργασιών στον τομέα αυτό. Θα παράσχει, επίσης, γενικούς αλλά συνεκτικούς αριθμούς και σταθερή βάση λογικής για την αξιολόγηση του αντικτύπου των δασών της ΕΕ στις μετεωρολογικές συνθήκες σε ποσοτικούς όρους. Η εργασία θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η δασική κάλυψη επηρεάζει το ατμοσφαιρικό τμήμα του υδρολογικού κύκλου, στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τις καιρικές συνθήκες και το κλίμα της ΕΕ (άνεμοι, βροχοπτώσεις, μεταβολές της θερμοκρασίας, ηλιακή ακτινοβολία) και την αναμενόμενη εξέλιξη των εν λόγω παραμέτρων. Θα προσδιορίσει, επίσης, τις πιθανές απειλές που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες, μεταξύ άλλων του είδους της διαχείρισης δασών (δομή δασών, κατανομή ειδών, επιχειρήσεις συγκομιδής κ.λπ.), τις βιολογικές και μη βιολογικές διαταραχές κ.λπ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
12/04/2011 00:00
23/05/2011 00:00
23/05/2011 16:00
06/06/2011 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2011/S 71-114460 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/04/2011 00:00