Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δεξιότητες για ευφυή βιομηχανική εξειδίκευση και ψηφιακή μετατροπή.
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2016/034.
Δεξιότητες για ευφυή βιομηχανική εξειδίκευση και ψηφιακή μετατροπή.
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη κοινού οράματος και την υποστήριξη δράσεων σχετικά με τις δεξιότητες για την ευφυή βιομηχανική εξειδίκευση και τη ψηφιακή μετατροπή με στόχο την αύξηση των ικανοτήτων του βιομηχανικού κλάδου, των κοινωνικών εταίρων, των οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των φορέων χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα για την επιτυχή διεξαγωγή αλλαγών στο εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη. Τελικός στόχος είναι η παροχή βοήθειας σε πόλεις, περιφέρειες και κράτη μέλη όσον αφορά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή φιλόδοξων πολιτικών δεξιοτήτων για τις στρατηγικές ευφυούς βιομηχανικής εξειδίκευσης και ψηφιακής μετατροπής. Ομάδες-στόχοι θα είναι επαγγελματίες, διοικητικό προσωπικό, ηγέτες και επιχειρηματίες σε επιχειρήσεις όλων των τομέων για τους οποίους είναι αναγκαία η απόκτηση ή/και επικαιροποίηση των δεξιοτήτων σχετικά με την υψηλή τεχνολογία. Το αποτέλεσμα της σύμβασης αναμένεται να αξιοποιήσει τις προηγούμενες και εν εξελίξει δραστηριότητες στους τομείς της ευφυούς βιομηχανικής εξειδίκευσης (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνεργατικών σχηματισμών) και της ψηφιακής μετατροπής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
23/11/2016 00:00
27/02/2017 23:59
06/03/2017 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 226-411184
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/11/2016 00:00