Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επίγειες παρατηρήσεις για την επικύρωση (GBOV) των παγκόσμιων χερσαίων προϊόντων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/12/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2016/D.6/5019/OC
Επίγειες παρατηρήσεις για την επικύρωση (GBOV) των παγκόσμιων χερσαίων προϊόντων του προγράμματος Copernicus.
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (πρώην GMES, παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας) του προγράμματος Copernicus έχει εισέλθει στην επιχειρησιακή φάση του μετά την έγκριση του προγράμματος των αρχικών επιχειρήσεων του GMES 2011–2013. Η παγκόσμια χερσαία συνιστώσα, η οποία ορίζεται περαιτέρω με τον σύντομο όρο «παγκόσμια ξηρά» ή μέσω του ακρωνύμου GL, προβλέπεται ως συνιστώσα της υπηρεσίας παρακολούθησης της γης, μία από τις 2 υπηρεσίες που ορίζονται για την επιχειρησιακή εφαρμογή του ανωτέρω κανονισμού. Ο σκοπός της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η σύσταση και η λειτουργία της συστηματικής συλλογής και διανομής επίγειων παρατηρήσεων για την επικύρωση των χερσαίων προϊόντων γεωσκόπησης που παράγονται στο πλαίσιο της παγκόσμιας χερσαίας συνιστώσας. Οι δραστηριότητες της σύμβασης οργανώνονται σε μία ενιαία παρτίδα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
16/11/2016 00:00
16/12/2016 23:59
22/12/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 221-402417
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/11/2016 00:00