Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

New version of Annex 1 Tender Specifications uploaded on 17.02.2017 as announced under Question/Answer No 1. The changes with respect to the original are marked in bold and concern only section 4.3. Award criteria.
Τίτλος:
Ενδιάμεση αξιολόγηση της υλοποίησης της συνιστώσας για την άμεση διαχείριση του ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/01/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/03/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MARE/2016/05.
Ενδιάμεση αξιολόγηση της υλοποίησης της συνιστώσας για την άμεση διαχείριση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού...
Ο σκοπός της παρούσας ανεξάρτητης μελέτης αξιολόγησης είναι η τροφοδότηση μιας ενδιάμεσης αξιολόγησης της υλοποίησης της συνιστώσας για την άμεση διαχείριση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15.5.2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (Εκ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΤΘΑ). Ικανοποιεί την ανάγκη για μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 125 του εν λόγω κανονισμού. Τα ευρήματα, συμπεράσματα και συστάσεις της αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν κατά την υλοποίηση των μεταγενέστερων δαπανών άμεσης διαχείρισης από το EMFF και πιθανών και σε μια προσαρμογή της ενδεικτικής κατανομής κεφαλαίων σύμφωνα όπως ορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού ΕΤΘΑ. Επιπλέον, η εν λόγω αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί επίσης στην εκ των υστέρων εκτίμηση αντικτύπου της προγραμματικής περιόδου για το «νέο ΕΤΘΑ» μετά το 2020 (προβλέπεται για το 2017).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
04/01/2017 00:00
08/03/2017 23:59
16/03/2017 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 002-001570 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/01/2017 00:00