Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

24/03/2017 - Nouvelle date de soumission des offres - New date of submission of the tenders - Nuova data di presentazione delle offerte – Nieuwe datum voor het indienen van offertes - Neue Schlusstermin für den Eingang der Angebote
Τίτλος:
Προμήθεια επαγγελματικών μηχανών καφέ και συναφών υπηρεσιών.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/03/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB.02/PO/2016/059/721.
Προμήθεια επαγγελματικών μηχανών καφέ και συναφών υπηρεσιών.
Προμήθεια επαγγελματικών μηχανών καφέ και παροχή συναφών υπηρεσιών: — παρτίδα 1: «Προμήθεια επαγγελματικών μηχανών καφέ με γκρουπ και παροχή συναφών υπηρεσιών», — παρτίδα 2: «Προμήθεια αυτόματων επαγγελματικών μηχανών καφέ και παροχή συναφών υπηρεσιών».
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
25/11/2016 00:00
24/03/2017 17:30
30/03/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Προμήθεια επαγγελματικών μηχανών καφέ με γκρουπ και παροχή συναφών υπηρεσιών
Προμήθεια επαγγελματικών μηχανών καφέ με γκρουπ και παροχή συναφών υπηρεσιών.
Παρτίδα 2
Προμήθεια αυτόματων επαγγελματικών μηχανών καφέ και παροχή συναφών υπηρεσιών.
Προμήθεια αυτόματων επαγγελματικών μηχανών καφέ και παροχή συναφών υπηρεσιών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 047-085562
Διορθωτικό
08/03/2017 00:00
2017/S 010-014494
Διορθωτικό
14/01/2017 00:00
2016/S 228-414644
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/11/2016 00:00