Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών λογιστικού ελέγχου.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/01/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/LRA/2016/01.
Εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών λογιστικού ελέγχου.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στον τομέα των λογιστικών ελέγχων και εμπειρογνωμοσύνης για διάφορα θέματα για τα οποία κάθε οργανισμός της ΕΕ ενδέχεται να αποφασίσει τη διενέργεια λογιστικών ελέγχων, μετά από τον προσδιορισμό αναγκών για τη διενέργεια επιπρόσθετων λογιστικών ελέγχων συμπληρωματικά ως προς τις δραστηριότητες που εκτελούνται από θεσμικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/11/2016 00:00
16/01/2017 14:30
17/01/2017 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 245-446783
Διορθωτικό
20/12/2016 00:00
2016/S 230-418723
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/11/2016 00:00