Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προληπτική και διορθωτική συντήρηση και εγκατάσταση μηχανικών, συμβατικών και πυ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/12/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2016/G.III.9/5074/OC.
Προληπτική και διορθωτική συντήρηση και εγκατάσταση μηχανικών, συμβατικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε...
Οι υπηρεσίες συντήρησης για τις εν λόγω ζώνες/μονάδες περιλαμβάνουν ειδικότερα εγκαταστάσεις, υποδομές και δίκτυα διανοµής υγρών, καθώς και τα σχετικά εξαρτήματα (αντλίες, βαλβίδες, λεκάνες, σωληνώσεις, κινητήρες, συμπιεστές, εναλλάκτες θερμότητας, μηχανήματα εξαερισμού, συστήματα φίλτρων, μονάδες κλιματισμού κ.λπ.). Οι δραστηριότητες της υπηρεσίας στο σύνολό της θα περιλαμβάνουν προληπτική ή/και διορθωτική συντήρηση που πρέπει να διεξάγεται επιτόπου. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες σχετικά με αντικαταστάσεις/ επισκευές μεγάλης κλίμακας των εξαρτημάτων/μερών, επέκταση των υπαρχόντων συστημάτων και την παροχή εξαρτημάτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
16/12/2016 00:00
10/02/2017 23:59
16/02/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 243-442711
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/12/2016 00:00