Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/12/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/01/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2016/477.
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πλήρως ολοκληρωμένου...
Σύναψη έως και 3 συμβάσεων-πλαισίων με διαδοχική σειρά για ανώτατη διάρκεια 4 ετών, σχετικά με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πλήρως ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ενός συστήματος διαχείρισης επιδόσεων στην EASO.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
07/12/2016 00:00
20/01/2017 23:59
30/01/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 236-429412
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/12/2016 00:00