Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Chafea/2016/Health/12 σχετικά με την παροχή κατάρτισης για επαγγελματίες υγείας ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/02/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/03/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Chafea/2016/Health/12
Chafea/2016/Health/12 σχετικά με την παροχή κατάρτισης για επαγγελματίες υγείας και στελέχη επιβολής του νόμου πρώτης γραμμής, οι οποίοι...
Ο στόχος της σύμβασης «Παροχή κατάρτισης για επαγγελματίες υγείας και στελέχη επιβολής του νόμου πρώτης γραμμής, οι οποίοι εργάζονται σε τοπικό επίπεδο με μετανάστες και πρόσφυγες, και σχετικά με την κατάρτιση εκπαιδευτών» (εφεξής η «δράση») είναι η διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης για επαγγελματίες της υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, στελέχη επιβολής του νόμου ή επαγγελματίες με αντίστοιχες λειτουργίες σε κέντρα προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι εργάζονται σε τοπικό επίπεδο με στόχο την ανάπτυξη ή την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, την προώθηση της κατανόησης και των θετικών στάσεων και την προώθηση ολιστικής προσέγγισης κατά την εργασία με μετανάστες και πρόσφυγες στα πρώτα σημεία χωρών άφιξης, διαμετακόμισης και προορισμού. Η δράση θα περιλαμβάνει, επίσης, κατάρτιση εκπαιδευτών-καθοδηγητών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
09/02/2017 00:00
30/03/2017 23:59
06/04/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 031-055239
Διορθωτικό
14/02/2017 00:00
2017/S 028-049070
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/02/2017 00:00