Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας στην Eurojust.
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/12/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2016/EJ/04/PO.
Υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας στην Eurojust.
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας στην Eurojust, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Ο ανάδοχος θα κληθεί να παράσχει όλες τις ακόλουθες υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας: 1) ιατρική εξέταση επιτυχόντων υποψηφίων πριν από την πρόσληψη, 2) ετήσιος ιατρικός έλεγχος των μελών του προσωπικού της Eurojust, 3) υπηρεσίες συναφείς με τις απουσίες μελών του προσωπικού (βασικό πακέτο συχνών απουσιών), 4) υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 5) εργονομικές αναλύσεις, 6) εμβόλια γρίπης, 7) διαδικασίες αναπηρίας, 8) διαδικασίες διαιτησίας. Επιπλέον προαιρετικές υπηρεσίες μπορούν να προσφερθούν από τον υποψήφιο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/12/2016 00:00
09/02/2017 13:00
10/02/2017 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 250-460332 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/12/2016 00:00