Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 16/076 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού συνέχισης των δραστηριοτήτων (B...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 16/076.
UCA 16/076 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού συνέχισης των δραστηριοτήτων (BCP).
Το βασικό σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται ακολούθως: Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ εκτελεί και υλοποιεί δραστηριότητες σχεδιασμού συνέχισης των δραστηριοτήτων (BCP) επί σειρά ετών και επιθυμεί να διορίσει συμβούλους BCP για την υποστήριξή της σε διάφορα καθήκοντα BCP βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 22301, όπως, ενδεικτικά: βελτιστοποίηση της στρατηγικής και των σχεδίων διαχείρισης της συνέχισης των δραστηριοτήτων, ανάλυση των επιχειρηματικών επιπτώσεων, ασκήσεις επί χάρτου, παροχή βοήθειας κατά τη διάρκεια πραγματικών κρίσεων, αύξηση της ευαισθητοποίησης, κατάρτιση και παροχή βοήθειας σχετικά με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που αφορά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων, εάν απαιτείται.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
20/12/2016 00:00
28/02/2017 16:30
03/03/2017 15:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 026-045059
Διορθωτικό
07/02/2017 00:00
2016/S 245-446818
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/12/2016 00:00