Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μετατροπή των αποθηκών σε χώρο εργασίας στο υπόγειο -2 του κτιρίου AA1 του EUIPO...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/019/16.
Μετατροπή των αποθηκών σε χώρο εργασίας στο υπόγειο -2 του κτιρίου AA1 του EUIPO.
Ο στόχος της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών για τη μετατροπή των αποθηκών σε χώρο εργασίας στο υπόγειο -2 του κτιρίου AA1 (1 από τα κτίρια των κεντρικών γραφείων του EUIPO που βρίσκεται στο πολεοδομικό σχέδιο της Agua Amarga στη διεύθυνση: Avenida de Europa, 4, Alicante), συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών, της εργασίας και του εξοπλισμού κατασκευών, παράλληλα με την τήρηση των προτύπων επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας και διαχείρισης αποβλήτων. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι τεχνικές, διοικητικές, οργανωτικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες επιθεώρησης που απαιτούνται για τη διασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των εργασιών στο πλαίσιο του σχεδίου. Στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν περιλαμβάνονται η διαχείριση σχεδίου και ο συντονισμός υγείας και ασφάλειας.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
24/12/2016 00:00
01/02/2017 23:59
08/02/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 249-456725
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/12/2016 00:00