Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προώθηση μιας πιο ακριβοδίκαιης και αποτελεσματικής μέτρησης της πρόσβασης στην ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/12/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SANTE/2016/B1/071.
Προώθηση μιας πιο ακριβοδίκαιης και αποτελεσματικής μέτρησης της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη την ΕΕ.
Το πιλοτικό σχέδιο θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει δοκιμαστικά ένα νέο σύνολο μετρήσεων της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη ή/και θα βελτιώσει τις υφιστάμενες μετρήσεις, για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων υγειονομικής περίθαλψης και θα προτείνει ένα πλαίσιο για τη μέτρηση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ, καθώς και μια στρατηγική και έναν χάρτη πορείας για την κλιμάκωση και εφαρμογή του εν λόγω πλαισίου. Ο βασικός στόχος του είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης πολιτικών που αντιμετωπίζουν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας και τα εμπόδια πρόσβασης, βάσει αντικειμενικών και συγκρίσιμων πληροφοριών, καθώς και η παροχή βοήθειας για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της απόδοσης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
31/12/2016 00:00
24/02/2017 17:00
03/03/2017 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 253-465522
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/12/2016 00:00