Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με πορθμεία.
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/01/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex OP/979/2016/RS.
Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με πορθμεία.
Παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
03/01/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
14/02/2017 16:00
21/02/2017 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με πορθμεία — Λέσβος Υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών.
Παρτίδα 2 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με πορθμεία — Χίος Υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών.
Παρτίδα 3 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με πορθμεία — Κως Υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 015-022984 Διορθωτικό 21/01/2017 00:00
2017/S 001-000005 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/01/2017 00:00