Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μετρήσεις της ακτινοβολίας ολόκληρου του σώματος για την αξιολόγηση της δεσμευθε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/01/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/D3/2017/53-03.
Μετρήσεις της ακτινοβολίας ολόκληρου του σώματος για την αξιολόγηση της δεσμευθείσας ενεργού δόσης των εκτεθειμένων εργαζομένων.
Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ειδικότερα ο τομέας προστασίας της υγείας της μονάδας «Προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια», φέρει την ευθύνη για την ακτινοπροστασία των μελών του προσωπικού. Το πρόγραμμα παρακολούθησης προβλέπει μετρήσεις ακτινοβολίας «in vivo» μία φορά τον χρόνο για κάθε μέλος του προσωπικού που έχει καταταχθεί ως εκτεθειμένος εργαζόμενος. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, την οποία προκηρύσσει ο τομέας προστασίας της υγείας της μονάδας «Προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια» της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλεί εργαστήρια που είναι εγκεκριμένα για την εκτέλεση μετρήσεων ακτινοβολίας ολόκληρου του σώματος να υποβάλουν σχετικές προσφορές. Σε περιπτώσεις που εντοπιστεί η πρόσληψη σημαντικής ποσότητας 1 ή περισσοτέρων ραδιενεργών ουσιών, ο ανάδοχος πρέπει να εκτιμήσει τη δεσμευθείσα ενεργό δόση των 50 ετών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
14/01/2017 00:00
17/02/2017 23:59
24/02/2017 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 010-014497 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/01/2017 00:00