Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια και ανάλυση δοσίμετρων παθητικής ακτινοβολίας και εκτίμηση της έκθεσης...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/01/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/D3/2017-53-01.
Προμήθεια και ανάλυση δοσίμετρων παθητικής ακτινοβολίας και εκτίμηση της έκθεσης σε ακτινοβολία.
Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ειδικότερα ο τομέας προστασίας της υγείας της μονάδας «Προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια», φέρει την ευθύνη για την ακτινοπροστασία των μελών του προσωπικού. Ως εκ τούτου θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε κάθε μέλος του διαβαθμισμένου προσωπικού να είναι εξοπλισμένο με ένα κατάλληλο ατομικό παθητικό δοσίμετρο ακτινοβολίας και, για το προσωπικό που εργάζεται με πηγές ακτινοβολίας β, ένα ατομικό δοσίμετρο δακτύλων. Επιπλέον, ο τομέας προστασίας της υγείας φέρει την ευθύνη για την περιβαλλοντική παρακολούθηση στα εργαστήρια ακτινοπροστασίας και βαθμονόμησης οργάνων. Αυτό απαιτεί την παρακολούθηση για εκθέσεις σε ακτινοβολία περιβάλλοντος για ακτινοβολία γάμμα, βήτα και νετρονίων. Τα σχετικά δοσίμετρα θα διανέμονται και θα αναλύονται περιοδικά. Τα αποτελέσματα της επακόλουθης εκτίμησης των ατομικών ισοδύναμων δόσεων θα πρέπει να καταγράφονται και να γνωστοποιούνται στον τομέα για την προστασία της υγείας σε μηνιαία βάση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
14/01/2017 00:00
15/02/2017 23:59
22/02/2017 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 010-014496
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/01/2017 00:00