Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Corrigendum - Deadline for submission of tenders has been extended.
Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπογραφής (σ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/01/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/03/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SANTE/2016/G5/040.
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπογραφής (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών...
Το σύστημα Traces (http://ec.europa.eu/food/animals/traces/index_en.htm) είναι το σύστημα υγειονομικής πιστοποίησης της ΕΕ για το εμπόριο ζώων, τροφών, ζωοτροφών και φυτών. Το εν λόγω επιγραμμικό εργαλείο διαχειρίζεται τις διεθνείς ανταλλαγές σχετικών υγειονομικών πιστοποιητικών εντός της ΕΕ και από/προς χώρες εκτός της ΕΕ μέσω της δικτύωσης των ιδιωτικών εταιρειών και των αρμόδιων αρχών. Το εν λόγω σύστημα διαχειρίζεται περισσότερα από 1 700 000 υγειονομικά πιστοποιητικά ετησίως το οποίο συνεπάγεται περισσότερους από 36 000 χρήστες από περισσότερες από 80 χώρες. Η ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων επιθυμεί να εξελίξει τις υπηρεσίες που διατίθενται επί του παρόντος στους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω της ενσωμάτωσης της ηλεκτρονικής υπογραφής, εργαλείων χρονικής σήμανσης και της μακροπρόθεσμης διαχείρισης αποδεικτικών μέσων, για την παροχή μιας νομικής διάστασης στα ηλεκτρονικά έγγραφα που διαχειρίζεται και την παροχή της δυνατότητας στο σύστημα Traces για τη διαχείριση των υγειονομικών πιστοποιητικών χωρίς τη χρήση εντύπων. Η ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων αναζητά έναν παροχέα υπηρεσιών ο οποίος είναι σε θέση να παράσχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία καλύπτει τον μεγάλο όγκο και τη μεγάλη γεωγραφική κάλυψη του συστήματος Traces.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
31/01/2017 00:00
31/03/2017 17:00
06/04/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 035-062681 Διορθωτικό 18/02/2017 00:00
2017/S 021-034689 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/01/2017 00:00