Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες εξωτερικής βοήθειας σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων πτυχών των π...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/01/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/03/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R3/PO/2016/055.
Υπηρεσίες εξωτερικής βοήθειας σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων πτυχών των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεσαία...
Σκοπός της σύμβασης-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών εξωτερικής βοήθειας για την υποστήριξη των πολιτικών της Επιτροπής για μεσαία διοικητικά στελέχη. Η Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει τεχνική βοήθεια από εταιρεία εξειδικευμένη στην αξιολόγηση και ανάπτυξη διοικητικών στελεχών. Τα κύρια καθήκοντα του αναδόχου θα είναι: 1) αξιολόγηση των υποψηφίων για διοικητικά καθήκοντα μεσαίου επιπέδου, 2) ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων των μεσαίων διοικητικών στελεχών και άλλων μελών του προσωπικού της Επιτροπής που επιδεικνύουν δυνατότητες για διοικητικά καθήκοντα, 3) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση και ανάπτυξη της απόδοσης για μεσαία διοικητικά στελέχη της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού και της παράδοσης μηχανισμών ανατροφοδότησης από πολλαπλές πηγές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
21/01/2017 00:00
03/03/2017 23:59
10/03/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 017-026951 Διορθωτικό 25/01/2017 00:00
2017/S 015-023004 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/01/2017 00:00