Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντήρηση οργάνων ακτινομετρίας στο JRC στην Καρλσρούη.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/02/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2017/G.1/0019/RC.
Συντήρηση οργάνων ακτινομετρίας στο JRC στην Καρλσρούη.
Η σύμβαση περιλαμβάνει τη διενέργεια συντήρησης σε συσκευές μέτρησης ακτινοπροστασίας στον τομέα ασφάλειας (με την ονομασία επίσης «AGS») του τμήματος «Πυρηνικής Ασφάλειας» στις εγκαταστάσεις του JRC στην Καρλσρούη, σύμφωνα με το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας του εν λόγω τμήματος.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
18/02/2017 00:00
27/07/2017 23:59
17/03/2017 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 035-062684
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/02/2017 00:00