Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μαθήματα σωματικής έκφρασης.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/02/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/03/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIL06/PO/2017/002.
Μαθήματα σωματικής έκφρασης.
Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την παράδοση μαθημάτων σωματικής έκφρασης για παιδιά ηλικίας από 3 έως 6 ετών τα οποία πηγαίνουν στο διοργανικό Πολυκλαδικό Κέντρο Παιδικής Ηλικίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
15/02/2017 00:00
27/03/2017 23:59
31/03/2017 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Μαθήματα σωματικής έκφρασης
Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την παράδοση μαθημάτων σωματικής έκφρασης για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών τα οποία πηγαίνουν στο διοργανικό Πολυκλαδικό Κέντρο Παιδικής Ηλικίας, με συχνότητα 1 πρωινού και 3 έως 4 απογευμάτων την εβδομάδα κατά τις σχολικές περιόδους για την παρτίδα 1 (Λουξεμβούργο-Kirchberg). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δώσει στον ανάδοχο τη δυνατότητα παράδοσης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, με συχνότητα 1 ημέρας την εβδομάδα ανά παρτίδα.
Παρτίδα 2
Μαθήματα σωματικής έκφρασης
Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την παράδοση μαθημάτων σωματικής έκφρασης για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών τα οποία πηγαίνουν στο διοργανικό Πολυκλαδικό Κέντρο Παιδικής Ηλικίας, με συχνότητα 1 πρωινού και 2 απογευμάτων την εβδομάδα κατά τις σχολικές περιόδους για την παρτίδα 2 (Bertrange-Mamer). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δώσει στον ανάδοχο τη δυνατότητα παράδοσης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, με συχνότητα 1 ημέρας την εβδομάδα ανά παρτίδα.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 032-057178
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/02/2017 00:00